• Πελέκης Α.Ε.
  Πελέκης Α.Ε. Οριστική μελέτη - Αδειοδότηση. Μελέτες Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης. Κατασκευή όλου του έργου με ανεξάρτητο κτίριο πλυντηρίου και λιπαντηρίου. Τελική αδειοδότηση επένδυσης.
  Περισσότερα
 • Βασιλείου Τροφίνκο
  Βασιλείου Τροφίνκο Οριστική μελέτη - Αδειοδότηση. Μελέτες Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης. Κατασκευή όλου του έργου. Τελική αδειοδότηση επένδυσης. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταικών στην στέγη του κτιρίου.
  Περισσότερα
 • Krivek Α.Ε.
  Krivek Α.Ε. Οριστική μελέτη - Αδειοδότηση. Μελέτες Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης. Μελέτη ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα για το σύνολο του κτιρίου. Τελική αδειοδότηση επένδυσης - Απορρόφηση κονδυλίων.
  Περισσότερα
 • Αφοί Χιωτάκη Α.Ε.Β.Ε
  Αφοί Χιωτάκη Α.Ε.Β.Ε Μελέτη Έργου
  Περισσότερα
 • Α.Β. Βασιλόπουλος
  Α.Β. Βασιλόπουλος Οριστική μελέτη - Αδειοδότηση Μελέτες Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης. Project Manager του έργου – Παραλαβή εργασιών. Τελική αδειοδότηση επένδυσης
  Περισσότερα
 • HELESI A.E.
  HELESI A.E. Κατασκευή Βιομηχανικού κτιρίου συναρμολόγησης απορριματοφόρων οχημάτων - Γραφεία
  Περισσότερα
 • Καλαμβόκης Α.Ε.Β.Ε
  Καλαμβόκης Α.Ε.Β.Ε Οριστική μελέτη - Αδειοδότηση. Μελέτες Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης. Μελέτη ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα για το σύνολο του κτιρίου. Τελική αδειοδότηση επένδυσης - Απορρόφηση κονδυλίων.
  Περισσότερα
 • Πελέκης Α.Ε.
 • Βασιλείου Τροφίνκο
 • Krivek Α.Ε.
 • Αφοί Χιωτάκη Α.Ε.Β.Ε
 • Α.Β. Βασιλόπουλος
 • HELESI A.E.
 • Καλαμβόκης Α.Ε.Β.Ε

Καλαμβόκης Α.Ε.Β.Ε

 
 
 
 
 
 

kalampokis

 

Φορέας: Καλαμβόκης Α.Ε.Β.Ε.
Έργο: Κρεοπωλείο – Εργαστήριο Κρέατος – Ψυκτικοί Θάλαμοι
Περιοχή: Άγιος Δημήτριος
Θέση: Ατική
Προϋπολογισμός: 1.150.000€
Σύνολο κτιριακών εγκαταστάσεων:1.463,09,00m².

 • Οριστική μελέτη - Αδειοδότηση.
 • Μελέτες Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης.
 • Κατασκευή.
 • Τελική αδειοδότηση επένδυσης