• Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

Εταιρικό Προφίλ

Η EDEKA A.E. βρίσκεται κοντά στους πελάτες της από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής, τηρώντας ένα κύκλο επαφών, με συνεντεύξεις και καταγραφή των αναγκών τους. Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και μακρόχρονοι συνεργάτες της EDEKA A.E., μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.

Γίνεται διαρκής προσπάθεια να ικανοποιείται η τεχνικά και οικονομικά βέλτιστη επιλογή του πελάτη, με γνώμονα τις προδιαγραφές που η EDEKA θέτει.

Εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης έργων, όπου ο πελάτης γνωρίζει εξαρχής τι θα κατασκευάσει, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και πόσο αυτό θα στοιχίσει, χωρίς αποκλίσεις.