• Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

Οργανόγραμμα

Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στους εργασιακούς χώρους, και η εμφανής έλλειψη χρόνου, επιβάλλουν την δημιουργία οργανωμένων και εξειδικευμένων γραφείων και εταιρειών, που να μπορούν να παρέχουν πλήρη και όχι μερική υπηρεσία και υποστήριξη στους πελάτες τους.

Η εταιρεία μας, με τα πλήρως καταρτισμένα τμήματα που διαθέτει, αναλαμβάνει από την αρχή έως το τέλος ένα έργο και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την καλή εκτέλεσή του.

Η EDEKA A.E. για την λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει 7 βασικά τμήματα αλληλένδετα μεταξύ τους:

  • Τμήμα Προεγκρίσεων
  • Τμήμα Αρχιτεκτονικών
  • Τμήμα Στατικών Μελετών
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
  • Τμήμα Κατασκευών
  • Τμήμα Τεχνοοικονομικών Μελετών
  • Οικονομικό - Διοικητικό Τμήμα.

ORGANOGRAMMA