• Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ BELLE MEAT ΕΠΕ (ΜΕΝΙΔΙ)

Ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός εργοστασίου κρέατος (κατασκευή τριών τούνελ, δυναμικότητας 25tn/ημερησίως), Διαμόρφωση νέου χώρου επεξεργασίας κρέατος και κατασκευή νέων αποδυτηρίων, της εταιρείας BELLE MEAT ΕΠΕ, που βρίσκεται στο Μενίδι, Αττικής. Συνολική επιφάνεια : 2.000,00m2.