• Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ)

Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώνεται το έργο που αφορά την εταιρεία ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε, στο οποίο έγινε επέκταση και εκσυγχρονισμός ψυκτικών θαλάμων και εργαστηρίου κατεψυγμένων αλιευμάτων, στην Κέρκυρα. Επιφάνεια = 1.294,66m2. Προϋπολογισμός: 2.890.000€.