• Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΧΑΝΙΑ)

Τον Ιούνιο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε., στο οποίο κατασκευάστηκε νέο επαγγελματικό εργαστήριο συσκευασίας, μεταποίησης και εμπορίας νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων και παραγωγής μη βρώσιμου πάγου με υπόγειο και διώροφο τμήμα γραφείων, στα Χανιά Κρήτης. Επιφάνεια: 552,92m2. Προϋπολογισμός: 1.240.000€.