• Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (BELLE MEAT)

Τον Αύγουστο του 2016 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία BELLE MEAT, στο οποίο κατασκευάστηκε μονάδα συντήρησης και επεξεργασίας κρέατος. Επιφάνεια = 2.277,20m2.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ)

Τον Φεβρουάριο του 2016 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε, στο οποίο κατασκευάστηκε νέο κατάστημα Cash and Carry, στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών. Επιφάνεια = 1.274,00m2.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (SELECT SUPERMARKET)

Τον Μάρτιο του 2016 ολοκληρώνεται το έργο που αφορά την εταιρεία SELECT SUPER MARKET, στο οποίο έγινε επέκταση και εκσυγχρονισμός υπεραγοράς, στην Κρήτη. Επιφάνεια = 820,00m2.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.)

Το Νοέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., στο οποίο κατασκευάστηκε νέα μονάδα διαλογής - συσκευασίας αλιευμάτων, στην Κέρκυρα. Επίφάνεια: 728,88m2. Προϋπολογισμός: 1.360.000€.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΧΑΝΙΑ)

Τον Ιούνιο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε., στο οποίο κατασκευάστηκε νέο επαγγελματικό εργαστήριο συσκευασίας, μεταποίησης και εμπορίας νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων και παραγωγής μη βρώσιμου πάγου με υπόγειο και διώροφο τμήμα γραφείων, στα Χανιά Κρήτης. Επιφάνεια: 552,92m2. Προϋπολογισμός: 1.240.000€.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ)

Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώνεται το έργο που αφορά την εταιρεία ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε, στο οποίο κατασκευάστηκε νέα μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, στην Κέρκυρα. Επιφάνεια = 749,67m2. Προϋπολογισμός: 1.150.000€.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ)

Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώνεται το έργο που αφορά την εταιρεία ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε, στο οποίο έγινε επέκταση και εκσυγχρονισμός ψυκτικών θαλάμων και εργαστηρίου κατεψυγμένων αλιευμάτων, στην Κέρκυρα. Επιφάνεια = 1.294,66m2. Προϋπολογισμός: 2.890.000€.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑ)

Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., στο οποίο έγινε επέκταση και εκσυγχρονισμός ψυκτικών θαλάμων - νέο κέντρο διανομής νωπών προϊόντων, στην Μαγούλα Αττικής. Επιφάνεια = 7.958,13m2. Προϋπολογισμός: 865.000€.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΠΡΩΗΝ CITROEN)

Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., συγκεκριμένα έγινε διαμόρφωση του κέντρου διανομής τυποποιημένων, στην Μαγούλα Αττικής. Επιφάνεια = 8.000m2Προϋπολογισμός: 285.000€.

Περισσότερα...