• Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑ)

Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., στο οποίο έγινε επέκταση και εκσυγχρονισμός ψυκτικών θαλάμων - νέο κέντρο διανομής νωπών προϊόντων, στην Μαγούλα Αττικής. Επιφάνεια = 7.958,13m2. Προϋπολογισμός: 865.000€.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΠΡΩΗΝ CITROEN)

Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., συγκεκριμένα έγινε διαμόρφωση του κέντρου διανομής τυποποιημένων, στην Μαγούλα Αττικής. Επιφάνεια = 8.000m2Προϋπολογισμός: 285.000€.

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙ)

Τον Μάιο του 2015 ολοκληρώθηκε το έργο που αφορά την εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., στο οποίο έγινε πλήρης αποκατάσταση αποθήκης - κέντρου διανομής τροφίμων και ποτών, στο Κρανίδι Αργολίδος. Επιφάνεια = 2.127,31m2. Προϋπολογισμός: 765.000€.

Περισσότερα...

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε.) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Έναρξη εργασιών για την ανέγερση νέου κτιρίου και συγκεκριμένα επαγγελματικού εργαστηρίου συσκευασίας, μεταποίησης, εμπορίας νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων και παραγωγής μη βρώσιμου πάγου,της εταιρείας ΡΟΚΑΚΗΣ Α.Ε..

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.)

Τον Ιούλιο του 2014 ολοκληρώθηκε το έργο (μελέτη - κατασκευή) που αφορά την εταιρεία ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ψυκτικοί θάλαμοι Cash & Carry, επιφάνειας 1.500τ.μ..Συνολικός προϋπολογισμός έργου:1.500.000€. 

Περισσότερα...

Καλωσορίσατε στο site μας

Η EDEKA A.E σας καλοσορίζει στο Site της!

Σελίδα 2 από 2