• Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
 • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.
 • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
 • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.

Υπηρεσίες

Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Την διερεύνηση χρηματοδότησης κάθε επενδυτικής προσπάθειας από Κοινοτικούς και Εθνικούς φορείς.

 • Την εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών για ένταξη σε επενδυτικούς νόμους, κανονισμούς, πρωτοβουλίες ή επιχειρησιακά προγράμματα Εθνικά ή/και Κοινοτικά.

 • Την παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου από την υπαγωγή του στον αναπτυξιακό νόμο μέχρι και την αποπληρωμή του.

 • Την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας της μονάδας (Βιομηχανίας, Υγιεινής, Κτηνιατρικής, κ.λ.π.).

 • Την εκπόνηση όλων των μελετών για την χορήγηση αδειών από Δημόσιες Υπηρεσίες (Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτη Βιομηχανικής Εγκατάστασης, Πολεοδομίας, κ.λ.π.)

 • Τον σχεδιασμό νέων μονάδων (διάταξη χώρων και γραμμών παραγωγής) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που καθορίζουν οι Κοινοτικές και Εθνικές οδηγίες και κανονισμοί.

 • Την εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής (Σχεδιασμός, Αναλυτικές προσμετρήσεις, Προδιαγραφές εργασιών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού).

 • Την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, όπως η αξιολόγηση προσφορών και Παρακολούθηση - Διαχείριση του έργου.

 • Την κατασκευή του έργου με τους πλέον έμπειρους, εξειδικευμένους και δοκιμασμένους συνεργάτες. (Turn Key Project)

 • Επίβλεψη της κατασκευής.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων.