• Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.
  • Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.

Εταιρικό Προφίλ

Η EDEKA A.E. βρίσκεται κοντά στους πελάτες της από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής, τηρώντας ένα κύκλο επαφών, με συνεντεύξεις και καταγραφή των αναγκών τους. Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και μακρόχρονοι συνεργάτες της EDEKA A.E., μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.

Περισσότερα...

Όραμα

Όραμα της EDEKA A.E. είναι να αναγνωρίζει της απαιτήσεις της αγοράς και να παρέχει στους πελάτες άριστης ποιότητας υπηρεσίες.

Περισσότερα...

Ιστορία

Η EDEKA A.E. αποτελεί εξέλιξη της εταιρείας Τ.Ε.Μ.Κ.&Α. Ε.Π.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1998. Τα μέλη, το στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργάτες της EDEKA A.E., καλύπτουν μεγάλο φάσμα του τεχνικού κόσμου.

Περισσότερα...

Οργανόγραμμα

Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στους εργασιακούς χώρους, και η εμφανής έλλειψη χρόνου, επιβάλλουν την δημιουργία οργανωμένων και εξειδικευμένων γραφείων και εταιρειών, που να μπορούν να παρέχουν πλήρη και όχι μερική υπηρεσία και υποστήριξη στους πελάτες τους.

Περισσότερα...

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η EDEKA A.E. απασχολεί σήμερα περίπου 12 άτομα με κύριες ειδικότητες: πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι, τεχνολόγοι δομικών έργων, τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι - μηχανολόγοι, οικονομολόγοι, γεωπόνοι, ιχθυολόγοι κ.α.

Ισολογισμοί

Ο ισολογισμοί της εταιρείας EDEKA TEXNIKH ETΑΙΡΕΙΑ Α.Ε