• Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.
  • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
  • Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.

Ιστορία

Η EDEKA A.E. αποτελεί εξέλιξη της εταιρείας Τ.Ε.Μ.Κ.&Α. Ε.Π.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1998. Τα μέλη, το στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργάτες της EDEKA A.E., καλύπτουν μεγάλο φάσμα του τεχνικού κόσμου.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες εφαρμογής, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Έπειτα από απαιτήσεις των πελατών της, η εταιρία επεκτάθηκε και στον χώρο των κατασκευών, προσφέροντας ολοκληρωμένες και εγγυημένες υπηρεσίες και σε αυτόν τον τομέα.

Τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της άμεσης προσαρμοστικότητας στις νέες συνθήκες της αγοράς και έχοντας ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρία έχει στραφεί και στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Η εταιρία αναπτύσσεται με έντονη δυναμική και επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της τόσο γεωγραφικά όσο και από πλευράς παρερχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.