• Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
  • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.
  • Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
  • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.

Πελάτες

Οι πελάτες μας ανέρχονται περίπου σε 400 προερχόμενοι από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας (εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, μεταφορές).

Η EDEKA A.E., απευθύνεται στους κλάδους:

• Supermarkets - CASH & CARRY: Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Μελέτη Εφαρμογής.
• LOGISTICS: Μονάδες Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ: Μονάδες Παραγωγής - Τυποποίησης - Εμπορίας προϊόντων ζύμης.
• ΚΡΕΑΤΟΣ: Σφαγείο, Μονάδα Τυποποίησης & Παρασκευή Κρεατοσκευασμάτων και Αλλαντικών.
• ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ: Ιχθυοκαλλιέργειες, Τυποποίηση - Συσκευασία - Μεταποίηση και Επεξεργασία.
• ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Τυροκομεία, Μονάδες Επεξεργασίας Γάλακτος.
• ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Συσκευαστήρια - Τυποποιητήρια, Αποθήκες μετά ψυκτικών θαλάμων.
• ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: (παραγωγή πλαστικών και σιδήρου, μηχανουργεία κ.α.).