• Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων.
 • Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και συνεργάτες της EDEKA A.E. μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.
 • Η EDEKA A.E. μέσα από την δεκαπενταετή πείρα της προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας έτσι όλους τους πελάτες της σε κάθε πιθανή τους ανάγκη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας κατατάσσονται σε κατηγορίες.
 • Στην EDEKA A.E. είμαστε κοντά στους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής τηρώντας ένα κύκλο συνεργασίας.

Μελέτες

Η EDEKA αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει μελέτες για χορήγηση εκγρίσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες, μελέτες για την έγκριση άδειας δόμησης και τέλος μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης.

Αναλυτικά :

- Μελέτες για χορήγηση εγκρίσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες, δηλαδή :

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • ΑΔΕΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
 • ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Δ. Ε. Η.
 • ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ε. Υ. Δ. Α. Π.
 • ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ
 • ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


- Μελέτες για την έγκριση άδειας δόμησης, δηλαδή :

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
 • ΣΤΑΤΙΚΑ
 • ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΚΕΝΑΚ
 • ΥΔΡΕΥΣΗ
 • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ
 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 • ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
 • ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
 • ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – Ι. Κ. Α.


- Μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης.