Αναπτυξιακά Προγράμματα


Αναπτυξιακά Προγράμματα

Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών ενισχύσεων, έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένο τμήμα, το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και τις ευκαιρίες επιδότησης επιχειρήσεων, μέσω υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, στους παρακάτω τομείς:

Μεταποίηση
Εμπόριο
Παροχή Υπηρεσιών
Τουρισμός

Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου:

Έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων
Στρατηγικό σχεδιασμό επενδύσεων
Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
Προετοιμασία φακέλων
Διαχειριστική εποπτεία επενδύσεων