Πελάτες

Οι πελάτες μας ανέρχονται περίπου σε 400 προερχόμενοι από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας (εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, μεταφορές).

Η EDEKA A.E., απευθύνεται στους κλάδους:

Supermarkets CASH & CARRY: Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Μελέτη Εφαρμογής
LOGISTICS: Μονάδες Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ: Μονάδες Παραγωγής – Τυποποίησης – Εμπορίας προϊόντων ζύμης
ΚΡΕΑΤΟΣ: Σφαγείο, Μονάδα Τυποποίησης & Παρασκευή Κρεατοσκευασμάτων και Αλλαντικών
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ: Ιχθυοκαλλιέργειες, Τυποποίηση – Συσκευασία – Μεταποίηση και Επεξεργασία
ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Τυροκομεία, Μονάδες Επεξεργασίας Γάλακτος
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Συσκευαστήρια – Τυποποιητήρια, Αποθήκες μετά ψυκτικών θαλάμων
ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: (παραγωγή πλαστικών και σιδήρου, μηχανουργεία κ.α.)