Μελέτες – Κατασκευές

Μελέτες

Μελέτες

Η EDEKA αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει μελέτες για χορήγηση εκγρίσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες, μελέτες για την έγκριση άδειας δόμησης και τέλος μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης.

Αναλυτικά :

Μελέτες για χορήγηση εγκρίσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες, δηλαδή :

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Δ. Ε. Η.
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ε. Υ. Δ. Α. Π.
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μελέτες για την έγκριση άδειας δόμησης, δηλαδή :

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΝΑΚ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – Ι. Κ. Α.

Επιπλέον παρέχουμε μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης.

Κατασκευές

Η EDEKA αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή βιομηχανικών μονάδων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συνεργάζεται με εξειδικευμένα συνεργεία. Οι άνθρωποί της φροντίζουν τη διαρκή επίβλεψη του έργου.