Εταιρικό Προφίλ

Η EDEKA A.E. βρίσκεται κοντά στους πελάτες της από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού της κατασκευής, τηρώντας ένα κύκλο επαφών, με συνεντεύξεις και καταγραφή των αναγκών τους. Οι πελάτες γίνονται δημιουργοί του επαγγελματικού τους χώρου αλλά και μακρόχρονοι συνεργάτες της EDEKA A.E., μέσω της άμεσης επικοινωνίας που υπάρχει.

Γίνεται διαρκής προσπάθεια να ικανοποιείται η τεχνικά και οικονομικά βέλτιστη επιλογή του πελάτη, με γνώμονα τις προδιαγραφές που η EDEKA θέτει.

Εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης έργων, όπου ο πελάτης γνωρίζει εξαρχής τι θα κατασκευάσει, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και πόσο αυτό θα στοιχίσει, χωρίς αποκλίσεις.

Το όραμά μας

Όραμα της EDEKA A.E. είναι να αναγνωρίζει της απαιτήσεις της αγοράς και να παρέχει στους πελάτες άριστης ποιότητας υπηρεσίες.

Αποστολή μας είναι να….

Σχεδιάζουμε
….τις ανάγκες σας
….με έμπνευση
….με γνώμονα την λειτουργικότητα

Τεκμηριώνουμε
….τις επιλογές σας και εξυπηρετούμε τις ανάγκες σας
….με τις εγγυήσεις που παρέχουν τα επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά
….με προτάσεις που έχουν κάτι από την δική σας προσωπικότητα

Η ιστορία μας

Η EDEKA A.E. αποτελεί εξέλιξη της εταιρείας Τ.Ε.Μ.Κ.&Α. Ε.Π.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1998. Τα μέλη, το στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργάτες της EDEKA A.E., καλύπτουν μεγάλο φάσμα του τεχνικού κόσμου.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας μέχρι τα τέλη του 2004 ήταν η εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες εφαρμογής, οικονομοτεχνικές μελέτες για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες για την αδειοδότηση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Έπειτα από απαιτήσεις των πελατών της, η εταιρία επεκτάθηκε και στον χώρο των κατασκευών, προσφέροντας ολοκληρωμένες και εγγυημένες υπηρεσίες και σε αυτόν τον τομέα.

Τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της άμεσης προσαρμοστικότητας στις νέες συνθήκες της αγοράς και έχοντας ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρία έχει στραφεί και στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Η εταιρία αναπτύσσεται με έντονη δυναμική και επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της τόσο γεωγραφικά όσο και από πλευράς παρερχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στους εργασιακούς χώρους, και η εμφανής έλλειψη χρόνου, επιβάλλουν την δημιουργία οργανωμένων και εξειδικευμένων γραφείων και εταιρειών, που να μπορούν να παρέχουν πλήρη και όχι μερική υπηρεσία και υποστήριξη στους πελάτες τους.

Η εταιρεία μας, με τα πλήρως καταρτισμένα τμήματα που διαθέτει, αναλαμβάνει από την αρχή έως το τέλος ένα έργο και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την καλή εκτέλεσή του.

Η EDEKA A.E. για την λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της έχει οργανώσει 7 βασικά τμήματα αλληλένδετα μεταξύ τους:

  • Τμήμα Προεγκρίσεων
  • Τμήμα Αρχιτεκτονικών
  • Τμήμα Στατικών Μελετών
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
  • Τμήμα Κατασκευών
  • Τμήμα Τεχνοοικονομικών Μελετών
  • Οικονομικό – Διοικητικό Τμήμα.
iso9001-2015