ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Πελάτης: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
Έργο: Μελέτη, Κατασκευή
Διαμέρισμα: Ιόνιοι Νήσοι
Περιοχή: Κέρκυρα
Προϋπολογισμός:

Ολοκλήρωση επέκτασης συσκευαστηρίου νωπών αλιευμάτων, της εταιρείας “Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας Α.Ε.”, που βρίσκεται στην θέση “Βασιλικά Περιθείας, στην Κέρκυρα. Συνολική επιφάνεια : 1.750,00m2.