ΣΩΜΑΣ Α.Ε.

Πελάτης: ΣΩΜΑΣ Α.Ε.
Έργο: Μελέτη, Κατασκευή
Διαμέρισμα: Ιόνιοι Νήσοι
Περιοχή: Κέρκυρα
Προϋπολογισμός:

Ολοκλήρωση επέκτασης αποθήκης, της εταιρείας ΣΩΜΑΣ Α.Ε., που βρίσκεται στην θέση “Σγόμπου”, στην Κέρκυρα. Συνολική επιφάνεια : 650,00m2.